Sindicatul Liber Zona Huşi s-a înfiinţat în urma hotărârilor Birourilor Permanente ale sindicatelor şcolilor din zona Huşi în şedinţa de constituire din data de 1 septembrie 1999.

            La şedinţă au participat liderii de sindicat din următoarele grupe sindicale: Şcoala nr. 1 Huşi (62 membri), Şcoala nr. 2 Huşi (18 membri), Şcoala nr. 3 Huşi (36 membri), Şcoala nr. 4 Huşi (17 membri), Şcoala nr. 5 Huşi (20 membri), Grădiniţe Huşi (98 membri), Liceul „Cuza-Vodă” Huşi (80 membri), Liceul „Dimitrie Cantemir”Huşi (40 membri) şi Sindicatul profesorilor din Mediul Rural (120 membri).

            Dacă la înfiinţare S.L.Z. Huşi avea aproximativ 400 de membri, prin activitatea susţinută a membrilor Biroului Permanent s-a ajuns ca în luna noiembrie 1999 numărul membrilor să fie de aproximativ 1000, prin înfiinţarea grupelor sindicale în şcolile: Arsura, Avereşti, Berezeni, Lunca Banului, Stănileşti, Creţeşti, Hoceni, Tîrzii, SAM Huşi şi SAM „Sfânta Ecaterina”Huşi.

            Înregistrarea S.L.Z.Huşi s-a făcut la Judecătoria Municipiului Huşi, prin Încheierea nr. 4/30.09.1999.

            În prezent S.L.Z.Huşi are peste 700 de membri, în toate unităţile şcolare de pe raza municipiului Huşi şi a zonei Huşi.

            La data de 15 mai 2001 ia fiinţă CONVENŢIA JUDEŢEANĂ A SINDICATELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI (C.J.S.Î.V.), prin voinţa comună a Sindicatului Învăţământ „Tutova” Bârlad, Uniunea Sindicală „Didactica” Vaslui şi Sindicatul Liber Zona Huşi. În anul 2003, organizaţia cuprindea aproximativ 3700 membri de sindicat pentru ca acum, după 8 ani de colaborare, C.J.S.Î.V. să numere  peste 6100 salariaţi din învăţământul vasluian, un pas foarte important în realizarea unităţii de acţiune a sindicatelor din învăţământ din judeţul nostru.

            Suntem afiliaţi, din anul 1999, la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.), cea mai mare şi cea mai puternică federaţie sindicală din ţară (peste 190.000 membri), alături de alte 58 de sindicate din 38 de judeţe şi cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti. Putem afirma, fără lipsă de modestie, că am contribuit substanţial în ultima perioadă atât la procesul de creştere al numărului de membri de sindicat al F.S.L.I. ( de la 152.000 membri în 2002 la peste 190.000 membri astăzi), cât şi la creşterea prestigiului F.S.L.I., care, pentru profesionalismul şi competitivitatea sa este cea mai apreciată şi respectată federaţie sindicală din învăţământ în cadrul mişcării sindicale naţionale.  Pe plan intern, F.S.L.I. este afiliată la Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, iar pe plan internaţional este membru fondator al Internaţionalei Educaţiei şi membru al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Democratice.