Membrii SLIZ Huși sunt:

  • Profesori pentru învăţământul preşcolar
  • Profesori pentru învăţământul primar
  • Profesori pentru învăţământul gimnazial, liceeal, profesional şi tehnic
  • Personal didactic auxiliar si nedidactic
  • Consilieri şcolari
  • Logopezi
  • Metodişti şi alţi angajaţi C.C.D.